Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Madde testleri

Madde testleri

Kişilerin uyuşturucu / uyarıcı  madde kullanıp kullanmadığının tespiti için uygulanan testlerdir. Uyuşturucu / uyarıcı  madde testi, uyuşturucu / uyarıcı  madde bağımlılığı testi değildir. Uyuşturucu / uyarıcı  madde bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır ve ancak bir hekim tarafından değerlendirilebilir. Uyuşturucu / uyarıcı  madde testi ise kişinin vücudunda herhangi bir bağımlılık yapıcı madde olup olmadığının, kişinin herhangi bir uyuşturucu / uyarıcı  madde kullanıp kullanmadığının araştırılıp, tespiti için yapılan testlerdir.

En fazla kullanılan ve tercih edilen yöntem idrarda uyuşturucu / uyarıcı  madde testidir. Hem testin güvenirliği, hem kısa sürede ve kolay uygulanabilirliği, hem de maliyet açısından uygun oluşu, tüm dünyada en fazla kullanılan ve tercih edilen yöntem olarak kabul görmesine neden olmuştur. Bugün kart test diye adlandırılan hastane ve laboratuvarların yanı sıra evde kullanılan idrarda uyuşturucu / uyarıcı madde testleri mevcuttur.

Yine bilimsel bir yöntem olan, saçta  uyuşturucu / uyarıcı  madde testi de kişide bir madde kullanımının olup olmadığının araştırılmasında tercih edilebilen başka bir yöntemdir. Bilimsel olduğu kadar maliyetli bir uygulama olmasına karşın, kişideki saç uzunluğuna bağlı olarak uzun süreli geriye dönüş olasılığı verdiği için tercih edilebilmektedir.

Yaygın kanının aksine kanda yapılan  uyuşturucu / uyarıcı  madde testleri fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun en önemli nedeni geriye dönüş süresinin idrar ve saç testine göre çok kısa oluşudur.

Uyuşturucu / uyarıcı  madde testleri  tükürük veya tırnaktan alınan numunelere de uygulanabilmesine karşın ülkemizde ve dünyada pek yaygın bir kullanımı yoktur.

No tweets to display