Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Madde bağımlılığı tedavisi Esrarın entoksikasyon (zehirlenme) belirtileri

Esrarın entoksikasyon (zehirlenme) belirtileri

Esrarın entoksikasyon (zehirlenme) belirtileri;

Esrar kullanımının önemli fizyolojik etkilerinden biri tütün, sigara benzeri akciğer sorunlarının ortaya çıkarmasıdır (akciğer kanseri, bronşit, astım vb).

Uzun süre ve yoğun olarak esrar kullananlardaki diğer bir etkisi belleğin zarar görmesidir, kısa süreli hafıza sorunu ortaya çıkabilir. Ayrıca uzun süre ve yoğun olarak esrar kullanımı ile beynin öğrenme ile ilgili fonksiyonlarının da zarar gördüğü bilinmektedir.

Esrarın sık kullanımlarda paranoid tipte psikoz yaratır ve yine hezeyanlar gözlenir. Esrarın uzun süre kullanımının, esrar entoksikasyonuna  bağlı olmayan, esrar kullanımından bağımsız, kalıcı bir psikotik tablonun oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.

Esrarın Kimyasal Özellikleri;

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir madde olan esrar “haşiş” olarak da bilinir. Esrar, Hint keneviri bitkisinin yapraklarının kurutulup bastırılması suretiyle hazırlanan ve aktif maddesini bu kısımlardan salgılanan reçine içindeki kannabinoidlerin oluşturduğu bir maddedir. Kannabinoidlerin içinde esrarda en fazla bulunan ve esrarın farmakolojik etkilerinden sorumlu olan etkin ana madde THC / tetrahidrokannabinol’dür. Hint keneviri bitkisinin yüksek oranda THC içeren kısımları gölgede kurutulur, daha sonra ufalanıp elenir. Bu eleme sonucu elde edilen ince toz halindeki maddeye “toz esrar”, bu dozun ısıtılıp kalıplaştırılmasıyla elde edilen plaka şeklindeki haline de “plaka esrar” denir. En ince toz ipek elekten geçirilince altta kalan esrar birinci kalite esrardır. Buna esrar piyasasında “Gubar” ismi verilir. Eleğin üstünde kalanlar tekrar elenir ve orta derecede kaliteli esrar elde edilir. Buna da “Marihuana” denir. Bunlardan sonra en altta kalan üçüncü kısım kalitesizdir ve buna da “Paspal” ismi verilir.

Bu arada, “haşiş” (hint keneveri/cannabis indica) ile “Afyon haşhaşı” (papaver Somniferum L) birbirine karıştırılmamalıdır. Bu iki bitki ayni familyadan olmakla birlikte, birbirlerinden farklı bitkilerdir. Afyon haşhaşından üretilen ya da afyon türevleri olan maddeler eroin, morfin, kodein, afyon gibi maddeler iken, haşişten esrar, ganja gibi maddeler elde edilir. işleniş biçimlerine göre farklılıklar gösteren bu maddeler arasında marihuana, Guba, ve Ganja isimleri sayılabilir.

Esrar kullanımı genellikle “gateway” – (geçiş / giriş kapısı) olarak bilinir ve kişinin daha güçlü maddeleri kullanmaya devam edip etmeyeceğinin büyük bir belirleyicisidir. A.B.D’de gençlerle yapılan bir çalışmada esrar kullananların %73’nün daha sonra kokain, %33’nün eroin kullandığı görülmüştür (Özden,1982).

No tweets to display