Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Kumar bağımlılığı Patolojik kumar bağımlılığı

Patolojik kumar bağımlılığı

Kumar sorunu zarar verici negatif sonuçlara sahip olmasına ve durmak istemeye rağmen şiddetli bir kumar oynama arzusu duymaya denir. Kumar sorunu genellikle kumar oynayan kişinin davranışı ile değil kumar oynayan kişinin ya da çevresindekilerin zarar görmesi ile tanımlanır. Şiddetli kumar sorunu, kişi belli sayıda kriteri karşılarsa klinik olarak patolojik kumar oynama olarak tanı alabilir.


Patolojik kumar sorunu

Patolojik kumar sorunu ilk olarak DSM-III’te bir psikiyatrik hastalık olarak yer almıştır; ancak kriterler üzerinde ciddi çalışma DSM-IV için yapılan büyük ölçekli çalışmalar ve istatistiksel metodlara dayanarak yapılmıştır. American Psychiatric Association tarafından yapılan tanıma göre patolojik kumar sorunu kronik ve git gide artan, dürtü kontrol bozukluğu sayılan bir ruh hastalığıdır.

Patolojik kumar sorunu, aşağıdaki kriterlerden en az beş tanesini manik epizodla açıklanamadığı sürece karşılıyorsa, kalıcı ve tekrar eden durumdaysa tanımlanır.

1. Meşguliyet. Kişi, ister geçmiş ister gelecek ister fantazi olarak, sürekli kumar hakkında düşünmektedir.

2. Tolerans. Madde bağımlılığında olduğu gibi, kişi aynı etkiyi yaşayabilmek için sürekli olarak daha fazla miktar ister.

3. Yoksunluk. Huzursuzluk ve irritabilite (asabilik) yoksunluk belirtileridir.

4. Kaçış. Kişi duygusal problemlerinden kaçmak için kumar oynamaktadır.

5. Kovalamak. Kişi kaybettiklerini tekrar kumar yoluyla kazanmaya çalışmaktadır.

6. Yalan söyleme. Kişi, ne kadar kumar oynadığını ailesinden, arkadaşlarından ya da terapistinden yalan söyleyerek saklamaktadır.

7. Kontrol kaybı. Kişinin başarıya ulaşamayan kumarı bırakma girişimleri vardır.

8. Yasal olamayan davranışlar. Kişi kumar oynamak için para sağlamada ya da kumarda kaybettiği paralaro telafi etmede yasal olmayan yollara başvurmuştur.

9. İlişkiyi riske atma. Kişi, kendisi için önemli bir duygusal ya da iş ilişkisini kaybetme riskini göze almıştır.

10. Mali destek arayışı. Kişi, kumar sonucunda mali destek için ailesine, arkadaşlarına ya da üçüncü bir kişiye başvurmuştur.

11. Biyolojik temeller. Kişinin norepinefrin eksikliği vardır.

Birçok hastalıkta olduğu gibi patolojik kumar sorununda da DSM-IV tanısı kabul edilmiştir. Araştırmalarda ve klinik uygulamalarda uluslararası düzeyde temel alınmaktadır.

No tweets to display