Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Kumar bağımlılığı Kumar bağımlılığında eştanılı durumlar (komorbidite)

Kumar bağımlılığında eştanılı durumlar (komorbidite)

Patolojik kumar bağımlılığının çeşitli ruhsal ve sosyal sorunlara yol açtığı görülmektedir.

Patolojik kumar oynama ile madde kullanımı, duygudurum, anksiyete, dikkat esikliği, hiperaktivite bozukluğu ve kişilik bozuklukları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Ibanez ve ark. 2001, deCastro ve ark. 2005, Lesieur ve ark. 1986, İmona ve ark. 2005).

Patolojik kumar oynamayan kişilerin %20-25’inde intihar riski olduğu saptanmıştır (Heineman 1992, Derevensky ve Gupta 2004, Ledgerwood ve ark. 2005).  Patolojik kumar oynayanlarda depresyon görülme oranı %75 olarak saptanmıştır (McCormick ve ark. 1984,  Roy ve ark. 1988). Somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk, cinsel işlev bozuklukları, paranoya ise en sık rastlanılan diğer bozukluklardır (Petry 2000). Komorbidite ile diğer bozukluklar bireyin kumar oynama davranışının şiddetiyle ilişkili görülmektedir.

Alkol ve madde kötüye kullanımı ile patolojik kumar oynama arasında ilişki olduğu görülmüştür (Lesieur ve ark. 1988, Ibanez 2001, Türkcan ve ark. 2001).  Petry2001’de yaptığı çalışmada madde veya alkol kullanan kişilerdeki patolojik kumar oynama yaygınlığını %13-33 arasında olduğunu bildirmiştir. Patolojik kumar oynayanların %50 sinde psikoaktif madde kullanım öyküsü saptanmıştır (İmona ve ark.2005). Başka bir çalışmada ise tedavi gören patolojik kumar oynayanların  %19-39’un da alkol ve madde kötüye kullanımı olduğu, %47’sinin hayatlarının herhangi bir döneminde madde kötüye kullandıkları belirtilmiştir (Ramirez ve ark. 2005).

Patolojik kumar oynayan kişilerin %24’ ünün esrar, %4’ ünün alkol, %11.5’ inin kokain, %4.8’ inin esrar kullandığı bulunmuştur. Ayrıca cinsiyete göre bakıldığında erkeklerde (%11,9) patolojik kumar oynama davranışının kadınlara (%7,5) oranla daha fazla olduğu görülmüştür (Toneatto ve Brennan 2002). 372 madde kullanıcısıyla yapılan başka bir çalışmada erkek madde kullanıcılarından  %14’ ünde kadınlardan %10’ unun patolojik kumar oynadığı saptanmıştır (Langenbucher ve ark. 2001).

Madde ve alkol kullananlarda yalnız alkol bağımlılığı olanlara göre patolojik kumar daha sık görülmektedir. Araştırmacılar patolojik kumar sadece oynayan kişide sorunlar yaratmakta kalmayıp aile üzerinde de olumsuz etkileri görülmektedir. Kumar bağımlısının eşinde ve çocuklarında psikiyatrik sorunlar, ebeveynlik görevinin ihmali, ayrılma ya da boşanmalar belirgindir (Blume 1996, Lesieur 1992, Politzer ve Hudak 1992).

Kumarın suç ile ilişkisi olduğu görülmüştür. Kumarın oynayana verdiği zararlardan belki de en önemlisi kişinin suça eğilimini artırmasıdır. Yapılan çalışmada patolojik kumar oynayan kadınlarda borçlanılan miktarın daha az olduğu için suç işleme miktarında daha az olduğu görülmüştür. Kadınlar acı veren uyaranlara bağlı ortaya çıkan ruhsal zorlayıcılardan kaçabilmek için kumar davranışına yöneldiği görülmüştür. Patolojik kumar oynamak için erkek olmak, siyah ırk, boşanmış/dul/ayrılmış olmak, kadınlarda orta yaşta olmanın riski artırdığı belirtilmektedir (deCastro ve ark. 2005).

No tweets to display