Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Kumar bağımlılığı Kumar bağımlılığı yaygınlığı

Kumar bağımlılığı yaygınlığı

Kumar oynama davranışı çağlar boyunca birçok toplum ve kültürde görülen bir olgudur.  Tarihsel gelişme süreci içerisinde çeşitli değişikliklere uğrayarak ekonomik ve sosyal durumu temsil eden bir niteliğe dönüşmüştür. Hem yasal hem de yasadışı olarak gösterdiği büyük bir gelişmeyle zamanla turizm ve eğlence dünyası içinde endüstriye dönüşmüştür (Kaya 2001). Devletin gelir kaynağı olarak kumar düzenlemesi ilk kez 16. yy’da Kraliçe I. Elizabeth zamanında olmuştur.  1990’dan sonra yasal kumar vb. uygulamaları içeren hükümet politikaları ile patolojik kumar çok daha sık görülür olmuştur. Çünkü kumar geçerli bir toplumsal özellik taşırken aynı zamanda araç olarak çeşitlenmiştir. Kumarın giderek daha fazla yasallaşmasıyla birlikte önceden erişkin erkeklere özgü olduğu düşünülen kumar sorunları, kadınlarda ve gençlerde de daha sık görülmeye başlamıştır.  Erkeklerde kumar oynama oranı kadınlara göre daha fazladır.

Patolojik kumar oynamanın yaygınlığı ile yapılan çalışmalara baktığımızda yetişkin toplumda %1-3 arasında olduğunu ileri sürülmektedir.(Kaplan 1995, Leiseur 1991). Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapılan yaygınlık çalışmalarında  ise patolojik kumarın görülme sıklığı %0,42-4 olarak bulunmuştur (Volberg ve Steadman 1988, Volberg 1994,  Volberg 1996, Cox ve ark. 2005,   Shaffer ve ark. 1999).  Derevensky ve ark. 2003 yılında  patolojik kumar oynama yaygınlığının, genel yetişkin nüfusa göre gençlerde %4-8 gibi bir oranla daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.

Patolojik kumar oynama erkeklerde erken ergenlikte ve kadınlarda ileri yaşlarda başlamaktadır ve bu gelişmelerin sonucunda hem kumara yatırılan para miktarında hem de kumar sorunu olan kişilerin sayısında belirgin bir artış izlenmektedir  (Cayuela ve Guirao 1991; Walker 1992, Lesieur 1992, Lester 1994, Hollander ve Wong 1995).

Son otuz yıl içinde kumar oynama mali sıkıntılar yaşayan hükümetler tarafından yasal hale getirilmiştir (Blume 1996).  Kumarın yasallaşması kumarhanelerin giderek çoğalması nedeniyle kumar sorunları kadınlarda ve gençlerde daha sık görülmeye başlanmıştır. Gençlerin % 2-3’ü kumar oynama nedeni ile problemler yaşamakta ve bunların %10-15’i patolojik kumar için risk grubu oluşturmaktadır. Kumar oynama ile ilgili problemi olanların %11’i 18 yaş altındadır. Bütün kısıtlamalara rağmen ergenlerin %75’i bir yıl boyunca kumar oynamış, %15’i ise her hafta oynamıştır (Cayule ve Guirao 1991, Walker 1992,  Hollander ve Wong 1995).

McGill çalışmalarında, kumar probleminin ergenlerde genel toplumdan 4 kat daha fazla olduğunu saptamıştır. Birçok patolojik kumar oynayan kişinin kumara 19 yaşından önce başladığı tespit edilmiştir (Bostancı ve Doksat 2000).

Ülkemizde kumar oynayanların sayısıyla ilgili istatistiksel verilerin bulunmamasına rağmen, kumarla ilgili bazı istatistikler incelendiğinde, ülkemizdeki kumar oynayan kişilerin sayısında da bir artış olduğu, örneğin 1988 yılında bir önceki yıla göre İzmir il merkezindeki ganyan bayilerinin sayısı yaklaşık %50 artarak 155’e ulaşmış olduğu belirtilmektedir (Duvarcı ve Varan, 2001).

No tweets to display