Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Kumar bağımlılığı Kumar bağımlılığı sınıflandırması

Kumar bağımlılığı sınıflandırması

Patolojik kumar ilk kez 1980 yılında DSM-III’te dürtü kontrol bozukluğu içinde sınıflandırılmıştır. DSM III-R’ de ise psikoaktif madde kullanımı ve bağımlılık arasındaki benzerlik vurgulanmıştır (Kaplan ve Sadock 1995).  DSM-IV’de de Patolojik Kumar Oynama olarak “Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetim Bozuklukları” başlığı altında yer almıştır. Tanı ölçütleri şöyledir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 1995).

  • Kumar oynama üzerine kişinin aşırı kafa yorması,
  • İstediği heyecanı duymak için giderek artan miktarlarda parayla kumar oynama gereksinimi duyması,
  • Birçok kez başarısız kumar oynamayı denetim altına alma, azaltma ya da bırakma çabasının olması,
  • Kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde bulunurken huzursuzluk ya da irritabilite duyumsaması,
  • Sorunlarından kaçmak ya da disforik bir duygudurumdan kurtulmak için kumar oynaması,
  • Parayla kumar oynayıp kaybetmesinin ardından kaybettiklerini yerine koymak için çoğu kez geri gelmesi,
  • Ne kadar kumar oynadığını gizlemek için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söylemesi,
  • Kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunması,
  • Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini ya da eğitimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atması ya da kaybetmesi,
  • Kumar oynama nedeniyle içine düştüğü korkunç parasal durumdan kurtulmak için para sağlamak üzere başkalarına güvenmesidir.

DSM IV’deki patolojik kumar bağımlılığı tanı kriterlerini geçerlik, güvenirlik ve doğruluğunu sınıflama çalışmasında; DSM-IV’ün yüksek geçerlik ve güvenirliği olduğunu,  bu kriterlerden 4 tanesi yerine 5 tanesinin kesim puanı olarak alınmasının doğru sınıflama olacağını yaptığı belirtmektedir (Stinchfield ve ark. 2005).

Patolojik kumarın tanımlanması, dürtü kontrolünün bozuk olması, kompulsif niteliği,  bağımlılık sendromlarına benzer klinik özellikler göstermesi nedeniyle zorluk göstermektedir.. Bu yüzden patolojik kumarın ruhsal bir bozukluk olup olmadığı sıklıkla tartışılmaktadır.  En yaygın görüş patolojik kumarın ruhsal bir bozukluk olduğudur.  Birçok çalışmada madde kullanımı ile patolojik kumar arasında benzerlikler olduğuna işaret edilmektedir.

Patolojik kumar oynama, nevrotik bozukluklar spektrumu altında incelenirken bazı görüşlere göre patolojik kumar oynamanın aslında bir bağımlılık davranışı olduğu, bağımlılığın temelinde de kişinin kendi davranışlarını denetleyememesinin bulunduğu belirtilmekte, “bağımlılık kategorisi içerisinde yer alması gereken bir ruhsal bozukluk” olarak değerlendirilmektedir (Blume 1987, Lesieur 1992, Kalyoncu ve ark. 2003). Özellikle alkol veya diğer madde kullanım bozuklukları ile gösterdiği komorbidite bu görüşü desteklemektedir.

Kumar bağımlıları giderek zamanlarını ve paralarını kumara yatırmaları (tolerans), kumar oynamadıkları zamanda sürekli kumarı düşünmeleri,  kumarı bıraktıklarında huzursuzluk ve sinirlilik yaşamaları (yoksunluk belirtileri), başarısız bırakma girişimlerinin olması patolojik kumarı bağımlılık kategorisi içerisinde düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ruhsal bir bozukluk olmadığı görüşünü savunan daha az araştırmacı ise DSM IV’ teki kriterlerin para kayıplara ikincil olarak ortaya çıktığını savunmaktadır (Dickerson 1996, Walker 1992).

Bu görüş ayrılıklarının yanı sıra kumarın çok ciddi ruhsal ve sosyal sorunlara yol açtığı üzerinde her iki grupta ortak görüş birliği içindedir. Yapılan çalışmalarda patolojik kumar oynayan kişilerin çevresinin (eşi, aile, arkadaş vb.) olumsuz bir şekilde etkilendiği saptanmıştır. Patolojik kumar sadece oynayan kişide sorunlar yaratmakta kalmayıp aile üzerinde de olumsuz etkileri görülmektedir. Patolojik kumar bağımlısının eşinde ve çocuklarında psikiyatrik sorunlar, ebeveynlik görevinin ihmali, ayrılma ya da boşanmalar belirgindir.  Patolojik kumar oynayan bir kişi etrafındaki 10-17 kişiyi olumsuz şekilde etkilemektedir (Politzer ve Hudak 1992).