Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Diğer bağımlılıklar İnternet ve bilgisayar bağımlılığı İnternet ve bilgisayar bağımlılığı tanımı

İnternet ve bilgisayar bağımlılığı tanımı

Peele ve Brodsky, “The Truth About Addiction and Recovery: The Life Process Program for Out Growing Destructive Habits” (Bağımlılık ve İyileşmesi Konusunda Gerçekler:  Zarar Verici Alışkanlıkların Büyümesine İlişkin Program) isimli kitaplarında bağımlılığı şu şekilde tanımlamıştır: “Bağımlılık size başka yollarla alamayacağınız his ve tatmin edici duyguları sunar. Acı, belirsizlik ya da rahatsızlık duygularını engeller. Dikkat üzerine odaklanan ve dikkat çeken güçlü şaşırtıcı duygular yaratır. Kişinin üstesinden gelemediği sorunları unutmasını ya da bunlarla ilgili olarak kendisini iyi hissetmesini sağlar. Yapay ve geçici bir güvenlik ya da huzur hissi, kendilik değeri ya da başarı hissi, güç ve kontrol hissi ya da içtenlik ya da ait olma hissi sağlar”. Peele ve Brodsky’nin bağımlılık tanımı, yüksek okul öğrencilerinin neden internet i yoğun olarak kullandığı ve bunun neden bağımlılık yaratıcı olduğu konusunda bir bakış açısı oluşmasına yardım etmektedir.

Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Assosiation) tarafından 1994’te yayınlanan ve DSM-IV kısaltmasıyla isimlendirilen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tanı kriterleri el kitabında internet  bağımlılığı adında bir tanı kategorisi bulunmamaktadır.

Bağımlılık tanımlarında temel kriter olarak “vücuda yabancı bir madde alma” görülmektedir. Ancak gelişen teknoloji ve farklılaşan davranışsal değişiklikler de bir tür bağımlılık olarak düşünülmeye başlanmıştır. Kimyasal olmayan etkileşimler sonucunda meydana gelen bağımlı davranışların, bir bağımlılık olarak değerlendirilebilmesi amacıyla madde bağımlılığı için hali hazırda kullanılmakta olan klinik tanı ölçütlerinin yeterli olduğu düşünülmektedir.

İnternet in aşırı kullanımı önceleri bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı ya da patolojik internet kullanımı terimleriyle tanımlanırken, bu alanda yapılan araştırmaların artması ile birlikte akademik araştırmalarda problemli internet kullanımı tanımlaması da kullanılmaktadır. İnternet üzerinde oynanan oyunlar ve bilgisayar başında geçirilen keyif verici anların aynı psikoaktif maddelere benzer nörobiyolojik mekanizmaları kullanarak bağımlılık yaptığı düşünülmektedir.

Genel olarak internet in kullanım alanlarına bakıldığı zaman belli alt başlıklar görülecektir. Elektronik posta İnternet in bilinen kullanım amaçlarının başına gelmektedir. Stanford Nicel Toplum İşlemleri Enstitüsü (The Stanford Institute For The Quantitative Study Of Society SIQSS) 2000 yılında İnternet  kullanım alanları hakkında bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada İnternet in en çok elektronik postalara bakmak, bilgilenmek, İnternet te dolaşmak, yenilikleri takip etmek, online alışveriş yapmak amacı ile kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan 4113 yetişkinin %90’ı İnternet i en çok elektronik posta nedeni ile kullandıklarını bildirmişlerdir. Bu yetişkinlerin % 55’i İnternet  kullanımlarının aile ilişkilerini bozduğunu, %59’u aile üyeleri ile de İnternet  kanalıyla görüştüklerini bildirmiştir. Aynı araştırmada katılımcıların %83’ü iş yerinde İnternet  kullanımında problem yaşadıklarını bildirmişlerdir. Aynı araştırmada katılımcıların % 24’ü 30 yaş altında olup sohbet odalarında vakit geçirdiklerini söylemişlerdir. İnternet in bir başka kullanım alanı da İnternet te dolaşmak, web sitelerinde gezmektir. Bu şeklide bireyler dünyanın her hangi bir yerindeki bilgiyi paylaşabilmekte ya da haberleri anında öğrenebilmektedir. Aynı araştırmanın bir başka bölümünde İnternet in en az kullanıldığı alanın ise gazete okumak olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan yetişkinlerin %70’i gazete okumak için internet i tercih etmediklerini bildirmişlerdir (O’Toole, 2000; Ramnatah, 2004).

Eğlence amacı ile internet kullanımı yaygınlık bakımından üst sıralarda olmaktadır. İnternet çoklukla müzik indirmek, film indirmek, televizyon seyretmek gibi eğlence içerikli aktiviteler kullanılmaktadır. Yetişkinler kitap almak, müzik CD almak, film CD almak gibi aktiviteler için de İnternet i sıkça kullanmaktadırlar.

Aynı araştırmada İnternet in kullanım alanları içinde “online” alışverişlerin de üst sıralarda yer aldığı görülmüştür. İnternet kullanıcılarının %36’sı İnternet  kullandıkları süre zarfında İnternet  üzerinden alış veriş yaptıklarını söylemişlerdir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin avantajları olduğu gibi sakıncaları da vardır. Kişisel kimlik bilgilerinin başka kullanıcılar tarafından görülmesi bunlar arasında en önemli güvenlik sorunudur (O’Toole, 2000; Ramnatah, 2004; Lebo, 2003).

İnternet in kullanım alanlarını bu kadar artması ve kullanımdan duyulan zevk radyo, televizyon, gazete gibi basın yayın organlarını da içinde barındırmasındandır. İnternet yapısı gereği eğlenceyi de içinde barındırmaktadır. Bir araştırma yaparken bile değişik siteleri gezmek bunun bir parçasıdır. Medyanın sağladığı birçok olanağı bir arada tek başına sunan yapılanma olarak internet hem göze, hem kulağa hitap etmektedir.

No tweets to display