Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Diğer bağımlılıklar İnternet ve bilgisayar bağımlılığı İnternet ve bilgisayar bağımlılığı sınıflaması

İnternet ve bilgisayar bağımlılığı sınıflaması

Yapılan araştırmalar sonucunda madde kötüye kullanımı ve bağımlılık kriterlerini internet bağımlılığı alanına yansıtmışlar ve bu kriterler üzerinden yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bunun içinde bir çok özellik, değişik tutum ve farklı durumlara verilen tepkiler bulunmaktadır.

Young 1999 yılında internet bağımlılığını belirlemek için sekiz kriter tanımlamıştır. Bu kriterler şunlardır:

 1. İnternet le meşgul olma
 2. Daha fazla çevrimiçi zaman ihtiyacı
 3. Tekrarlanan, internet kullanımını azaltma denemeleri
 4. İnternet kullanımını azaltırken vazgeçme
 5. Zaman yönetimi konuları
 6. Çevresel endişe (aile, okul, iş, arkadaşlar)
 7. Çevrimiçi harcanan zaman aldatmacası
 8. İnternet  kullanımı yoluyla ruh hali değişimi

Yukarıdaki sekiz kriter kumar bağımlılığı için DSM IV-TR’de kullanılan dürtü kontrol kriterlerine benzemektedir. Young, internet bağımlılığını madde bağımlılığından çok dürtü kontrol bağımlılığı olarak patolojik kumar oynama bağımlılığına daha fazla benzediğini ileri sürmektedir. Yukarıdaki sekiz kriter kullanılırken bir hasta sorulardan beş ya da daha fazlasına “evet” yanıtını verdiğinde ve davranışları bir manik atak tarafından daha iyi bir şekilde açıklanamadığında bu hastanın internet bağımlısı olma açısından riskli hasta olduğunu düşünmektedir. Young bir hastanın bağımlı kullanımı reddetmesinin İnternet in, okul, iş ve istihdam için kullanılması uygulamasının teşvik edilmesi nedeniyle desteklenebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle bir hasta sekiz kriterin tümünü de karşılıyor ise internet bağımlısıdır denilebilmektedir. İnternet in topluma güçlü bir şekilde entegre olması ortaya çıkan semptomları kolaylıkla gizleyebilmektedir.

Shapira ve arkadaşlarının 2003 yılında problemli internet kullanımı için geliştirdiği tanı ölçütleri ise şunlardır:

A-    Aşağıdakilerden en az biri ile ortaya çıkan internet kullanımıyla ilgili aşırı zihinsel uğraş vardır.

 • İnternet kullanımını denetim altını alma çabalarının sonuçsuz kalması
 • Planladığından daha uzun süreli internet kullanımı

B-    İnternet  kullanımı veya aşırı zihinsel uğraş iş, sosyal yaşantı veya diğer önemli alanlarda işlev kaybına ya da klinik belirtilere yol açmaktadır.

C-    Aşırı internet kullanımı hipomani ya da mani epizodları sırasında ortaya çıkmaz ve başka bir eksen I bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz.

Teknolojik bağımlılıklar “işe vuruk olarak, insan-makine etkileşimini içeren ve kimyasal olmayan, davranışsal bağımlılıklar” olarak tanımlanır. Bu bağımlılıklar pasif (örneğin, televizyon) ya da aktif (örneğin, bilgisayar oyunları) olabilir. Etkileşimi genellikle, neden olan ya da pekiştiren özellikleri (örneğin, ses efektleri, renk efektleri, olay sıklığı vb.) içermekte ve bu özellikler bağımlılık eğilimini artırabilmektedir.

Griffith’e göre, bağımlılığın internet üzerinde önemli rol oynayabileceği altı temel özelliği vardır. İnternet kullanımı, kullanıcıların hayatındaki en önemli faaliyet haline gelir ve o anda İnternet le meşgul olunmasa da, kullanıcıların düşünce, his ve davranışlarını etkiler. İnternet kullanıcısı, yine de İnternet  düşüncesini aklında tutabilir (“dikkat çekme”). İnternet, kullanıcının mizaç, sonuç ya da diğer öznel algılarını değiştirebilecek ya da düzenleyebilecek bir faaliyet rolünde de olabilir. (“mod değiştirme”). Ayrıca internet, kullanıcıların İnternet le meşgul oldukları zamandaki isteklerini karşılamak için zaman içinde artan faaliyetlere de dayalı olabilir.

İnternet kullanımı, kullanıcıların, İnternette harcadıkları zamanı sona erdirmelerine ya da azaltmalarına neden olabilecek hoş olmayan etkilere sahip olabilir. (“vazgeçme”). İnternet kullanıcıları, İnternet i kullanmakla diğer faaliyetler arasında seçim yapmakta zorlanabilirler. (“çatışma”). İnternet kullanıcıları, zaten aşina oldukları için ve hatta bağımlı oldukları için internet kullanımının önceki modellerini de tekrarlayabilirler. (“yineleme”).

İnternet  bağımlılığı için uzmanlara göre  “on uyarı sinyali” bulunmaktadır. Bu sinyaller aşağıda sıralanmıştır. Bu on uyarı sinyalinden bazılarının varlığı, internet bağımlılığını göstermektedir.

 1. Yalnızca birkaç dakika harcamaya niyetli olunduğu halde, bilgi aramak için saatler harcamak
 2. Çalışma arkadaşları, özel arkadaşlara ya da eşe bilgisayar başında geçirilen zaman hakkında yalan söylemek
 3. Monitörün başına her oturuşta saatlerce kaldığı için fiziksel sorunlardan mustarip olmak
 4. Sürekli olarak bir sonraki internet oturumunu iple çekmek
 5. Aranılan bilgiyi bulmaya hep “bir adımcık” kaldığını düşünmek
 6. Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaktan daha kolay bulmak
 7. E-postada bir şey var mı diye bakmak için zorlayıcı bir istek duymak
 8. İnternet e girmek için yemek öğünlerini, dersleri ya da randevuları boş vermek
 9. Bilgisayar başında bu kadar fazla zaman geçirildiği için suçluluk duyma ve büyük bir zevk alma arasında gidip gelmek
 10. Bilgisayardan uzak kalındığında canın bilgisayar çekmesi ve yoksunluk semptomları göstermek

Araştırmalarda İnternet bağımlıları ya da netkolik diye adlandırdıkları sanal alemde kendini kaybedenler 5 alt gruba ayrılmaktadırlar. Bu gruplar:

Sanal-seks meraklıları: Erotik ve pornografik sayfalara meraklı bağımlılar. Genellikle erkeklerde görülüyor. Araştırmalarda pornografik sayfaları ziyaret edenlerin yaklaşık % 85’inin erkek olduğu bulunmuştur.

Arkadaş arayanlar: Bu gruba siber ilişki meraklıları giriyor. Buluşma yeri chat odaları. Birçok kişi gerçek hayattan kaçışı burada aramaktadır.

Online kumarbazlar: Sanal kumarhanelerin ve alışveriş sitelerinin müşterileri bu grupta yer almaktadır.

Bilgi bağımlıları: Yeni bilgilere ulaşmak için saatlerce sörf yaparlar, siteden siteye atlayıp, enformasyon yüklemesinden haz almaktadırlar.

Bilgisayar kurtları: Bu grupta ise bilgisayara ve bilgisayar teknolojisine kafa takmış, genelde Doom ve oto yarışı gibi bilgisayar oyunlarına meraklı gençler ve yetişkin erkekler yer almaktadır.

No tweets to display