Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Bağımlılık Bağımlılığı etkileyen etmenler Bağımlılığı etkileyen riskler

Bağımlılığı etkileyen riskler

Risk etmenleri nelerdir?

Gençler alkol ve madde kullanımı açısından önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Ancak sadece genç olmak alkol ve madde kullanmayı belirlemede yeterli olmamaktadır. Bazı başka etmenlerin de varlığı alkol ve madde kullanmaya başlamada bir yatkınlık oluşturmaktadır. Bu etmenlerin hiçbiri alkol ve madde kullanımının ortaya çıkmasında tek başına etkili değildir. Birçok faktör bir araya gelerek etkili olmakta, aynı zamanda koruyucu etmenler de devreye girmektedir. Risk etmenleri şöyle özetlenebilir:

•  Yoksulluk

•  Gelir düzeyi düşük bir bölgede yaşamak

•  İşsizlik

•  Evdeki yaşam koşullarının uygun olmaması

•  Suç oranının yüksek olması

•  Ailede madde kullanan bireylerin varlığı

•  Çocuk istismarı ve ihmalinin olması, aile içi şiddet

•  Aile içi stresin fazla olması (örneğin ekonomik sorunlar)

•  Geniş ve kalabalık aileler

•  Düşük eğitim düzeyine sahip ebeveynler

•  Parçalanmış, boşanmış aileler

•  Ebeveynlerden birinin kaybı

•  Baskıcı ve ilgisiz aile ya da aşırı koruyucu, kollayıcı aile

•  Aile içinde gencin özdeşim kurabileceği bir bireyin olmaması

Gence ait nedenler:

•  Fiziksel ya da ruhsal hastalıklar

•  Öğrenme güçlükleri

•  Duygularını ifade etmekte güçlük

•  Aşırı duyarlılık

•  Stresle başa çıkma yetisinin düşük olması

•  İlişki kurmakta zorluk

•  Düşük kendine güven

•  Aşırı tepkisellik, kendisini kontrol etmekte güçlük, ödüllendirmenin gecikmesine dayanamama

•  Okul başarısızlığı

•  Şiddet içeren davranışlarda bulunma

•  Suç işlemeye yatkınlık

No tweets to display