Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Google Maps E-mail RSS

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Alkol bağımlılığı tedavisi Alkol kullanımının bedensel etkileri (alkolün zararları)

Alkol kullanımının bedensel etkileri (alkolün zararları)

Alkolün zararları:

alkolün zararları

Alkolün zararları

Alkolün insan vücudu üzerine birçok etkisi vardır. Alkolün yaşamsal organlar üzerine etkileri son derecede önemli sonuçlar doğurmaktadır. Uzun süreli alkol kullanımı sonucu bazı fizyolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Alkol bağımlılığına bağlı olarak ortaya çıkan bu tıbbi sonuçlar ise alkol bırakıldığı zaman büyük oranda geri dönmektedir. Ancak bazı hastalıklar ise alkol kullanımı kesilse dahi kalıcı olabilmektedir. Bu nedenle alkol bağımlısı bir kişi için bu tıbbi sonuçlar alkolü bırakmada önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.

Alkol kullanımının merkezi sinir sistemine etkileri;
 1. Bunama: Bunama alkolün doğrudan etkisi ve vitamin eksikliklerine bağlı olarak gelişebilir. Alkolün bırakılması ve vitaminlerin yerine konması ile bilişsel işlevler büyük oranda düzelse dahi, bazı vakalarda etkin bir tedaviye rağmen bunama belirtilerinde bir düzelme görülmeyebilir.
 2. Hafıza bozuklukları: Bunama düzeyinde olmayan hafıza bozuklukları alkol kullanım bozukluklarında ortaya çıkabilir. Hafızada boşluklar, alkol etkisinde olan olaylar ve davranışları hatırlayamama görülebilir. Bu alkol bağımlısı için çok rahatsız edici ve çoğunlukla utanç duyulan bir etkidir.
 3. İnme (felç): Eğer kişide yüksek tansiyon, yüksek kan lipid düzeyi ve damar hastalıkları varsa alkol bağımlılarında inme (felç) görülmesi olasılığı çok artar. Aynı zamanda alkol etkisinde iken düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle kanamaya bağlı inme görülebilir.
 4. Alkole bağlı koma: Kan alkol düzeyi 500 mg/dl olduğu zaman koma görülür. Bu vakaların yarısında ölümle sonuçlanmaktadır.
 5. Sara nöbetleri: Nöbetler alkol bağımlılarında en ciddi nörolojik sorundur. Çoğunlukla alkolün kesildiği ilk iki gün içinde görülür. Bu nedenle alkol bağımlıları alkolü mutlaka bir hekim kontrolünde kesmelidirler. Tıbbi tedavi ile büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Sara benzeri bu nöbetler çoğunlukla daha sonra tekrar etmezler.
 6. Beyincikte ortaya çıkan bozukluklar: Alkol bağımlılarında yürüme ve denge bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu uzun süreli ve yoğun alkol kullananlarda ve beslenme bozuklukları ile ilişkili bir durumdur.
 7. Sinir uçlarında hasarlanma (periferik nöropati): Sinir uçlarında hasarlanma alkol bağımlılarının %5-15’inde görülür. Önce al ve ayaklardaki sinirlerde hasar başlar. Güçsüzlük, yanma, ağrı, duyu artışı şeklinde görülür. Bu giderek ilerleme gösterir. “Yanan ayak sendromu” denen ayaklarda yanma şeklinde, dokunma ve sıcakta artan bir tablodur.
 8. Zeka üzerine etkisi: Hafıza, öğrenme ve yargılama kapasitesi yüksek dozda alkol etkisinde iken etkilenir. Alkolün kesilmesi ile bu belirtilerde düzelme görülür.

Alkol kullanımının karaciğer ve sindirim sistemine etkileri;

 1. Karaciğer üstüne etkisi: Alkol sindirim sisteminde emildikten sonra karaciğerde yıkıma uğrar. Alkol kullanım bozukluklarında karaciğer harabiyeti ortaya çıkar. Karaciğerde yağlanma ile başlayan bu harabiyet giderek hepatit, geri dönüşü olmayan karaciğer harabiyeti ve siroza kadar ilerler. Son evrede karaciğer yetmezliği ve ölüm gelişir. Karaciğer harabiyetinin başlangıç döneminde alkol kullanımı bırakılacak olursa bu hasarda düzelme görülür. Düzelme ortaya çıktıktan sonra tekrar alkol kullanımı başlayacak olursa yine hızla karaciğer harabiyeti ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde bozukluk ortaya çıktığında hangi aşamada olursa olsun derhal alkolün bırakılması önemlidir.
 2. Üst sindirim sistemi üstüne etkisi: Yetersiz beslenmeye bağlı olarak dilde enflamasyon görülebilir. Yutakta (özofagus) ülserler ortaya çıkabilir. İleri evrelerde yutakta varisler ve ölümcül kanamalar olabilir.
 3. Mide üstüne etkisi: Alkol midede Helicobacter pylori adı verilen bir basilin üremesini kolaylaştırır. Bunun sonucu olarak gastrit ve ülser gelişir. Alkol aynı zamanda reflü gelişmesi olasılığını da artırmaktadır. Aynı zamanda midenin boşalmasını geciktirmesi nedeniyle de mide şikayetlerine neden olabilir.
 4. İnce barsak üstüne etkisi: İnce barsak hareketlerinde bozulma ortaya çıkararak vücut için önemli olan birçok besinin emilmesini bozar. Bunun sonucu ciddi tıbbi sonuçları olan beslenme bozuklukları ortaya çıkmaktadır.
 5. Kalın barsak üstüne etkisi: Alkol bağımlılığının ileri evresinde karaciğer hasarı ile ilişkili olarak hemoroid (basur) görülebilir. Barsak hareketlerinin bozulmasına neden olarak hemoroidi (basur) olan kişilerde bunun nüks etmesine neden olabilir.
 6. Pankreas üstüne etkisi: Alkol pankreas enzimlerinin sızmasına neden olabilir. Bu da pankreas kanalının tıkanmasına ve akut ve kronik pankreatite neden olur. Bu ciddi tıbbi bir durumdur ve tekrar edebilir.
Alkol kullanımının kalp – damar sistemine etkileri;
 1. Kalpte değişiklikler: Alkol bağımlılarının %25’inde kalp damar hastalıkları gelişmektedir. Kalp kasında enflamasyon ve bozulma ve kalp ritminde bozulma görülebilir. Kalp damar hastalıkları alkol bağımlılarında altı kat fazla görülmektedir.
 2. Yüksek tansiyon (hipertansiyon): Alkol bağımlılığında kan basıncında yükselme görülebilir. Yüksek tansiyon inme (felç) riskini artırmaktadır. Alkol yoksunluğunda da tansiyonda bir yükselme görülebilir. Yoksunluk döneminde görülen yüksek tansiyon kullanılan alkol miktarı ve kişinin yaşından etkilenmektedir. 50 yaş üstü kişilerde yoksunluk döneminde kan basıncında yükselme görülmesi ihtimali artmaktadır.
 3. Kolesterol düzeylerine etkisi: Alkolün karaciğer harabiyeti yapması kan yağlarında yükselme ile sonuçlanmaktadır.

Alkol kullanımının hematolojik sisteme etkileri;

Kansızlık, beyaz kan hücrelerinde azalma, pıhtılaşma bozukluklarına neden olabilir. Kemik iliği ve dalak üstüne etkisi sonucu bu kan hücrelerinde azalma görülebilir. Bunun yanı sıra folik asit ve B12 vitamin eksikliğine bağlı kansızlık gelişebilir. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan trombosit düzeylerinde düşme mide kanaması, kolay morarma ve diğer pıhtılaşma bozukluklarına neden olur.

Alkol kullanımının bağışıklık sistemine etkileri;

Alkol kullanımı bağışıklık sistemi işlevlerini azaltarak enfeksiyon ve kanser riskinin artmasına neden olmaktadır.

 1. Enfeksiyon: Dengesiz beslenme ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle çeşitli enfeksiyonlara açık hale gelir. Verem, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, zatürre, beyin absesi, beyin zarı iltihabı, peritonit gibi enfeksiyon hastalıkları alkol bağımlılarında görülebilir ve ölüm riski taşımaktadır.
 2. Kanser: Alkol bağımlılarında ağız, dudak, dil, yutak, mide, kalın barsak, gırtlak, karaciğer, safra yolu, akciğer, meme kanseri gelişme ihtimali artar.

Alkol kullanımının üreme sistemine etkileri;

Erkeklerde erkeklik hormonu olan testosteron üretiminin azalması ile sperm sayısı ve hareketliliğinde azalma olur. Bu da cinsel işlevlerde bozulma ve kısırlık ile sonuçlanabilir.

Kadınlarda ise erken veya gecikmiş menopoz, sancılı adet görme ve aşırı adet kanamasının olması gibi gibi adet bozukluklarına neden olmaktadır.

Alkol kullanımın beslenme, uyku ve hamileliğe etkileri;

 • Beslenme: Alkol boş bir kalori kaynağıdır. Besin değeri olmayan bir maddedir. Bu beslenme bozukluğunun en önemli sonucu vitamin eksikliklerine neden olmasıdır. Tiamin (B1 vitamini) eksikliği hafıza bozuklukları, kalp hastalıkları ve sinir uçlarında harabiyete neden olmaktadır. B6 vitamin eksikliği nörolojik, kan hastalıkları ve cilt hastalıklarına neden olmaktadır. Vitamin eksiklikleri aynı zamanda kansızlık (anemi) ile sonuçlanmaktadır. Beslenme bozuklukları ve vitamin eksiklikleri ile ilişkili hastalıkların düzelebilmesi için alkolün kesilmesi şarttır. Tedavide bu vitaminlerin yerine konması gereklidir.
 • Uyku: Birçok alkol bağımlısı uyuyabilmek için alkol aldığını söyler, oysa alkol özellikle uykunun başlangıç ve orta evresinde bozukluk ortaya çıkmasına neden olur. Alkol kullanım bozukluğu olmasa dahi orta düzeyde alkol tüketildiği zaman uykunun hızlı göz hareketleri (REM) evresinde değişim olmasına yol açar. Alkol bağımlılığında alkolün kesilmesinden sonra canlı rüyalar ve uyku bozukluları ortaya çıkar. Uyku apnesi alkolle daha şiddetlenir.
 • Hamilelik: Hamilelikte haftada 1-2 standart alkol tüketimi düşük nedeni olabilir. Alkol bağımlılarında bebekte ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bebeğin anne karnında ve doğum sonrasında gelişiminde bozukluk görülür. Bu nedenle hamilelikte alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

No tweets to display